gallery/attachments-Image-Logo-OV-4k_3

UPDATE CORONAVIRUS 7-5-2020

We hebben groen licht gekregen van het RIVM om weer meer te gaan behandelen, ook behandelingen op de praktijk en aan huis zijn weer mogelijk. We houden ons hierbij aan de richtlijnen van de paramedische beroepsverenigingen. Dit houdt onder andere in dat wij indien mogelijk 1,5 meter afstand houden en een strikt hygiëneprotocol naleven. 

De richtlijnen van de RIVM blijven van kracht, dat wil zeggen dat als u (ook milde!) symptomen heeft zoals neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38oC) u thuis moet blijven. Dit geldt ook voor u als uw huisgenoten koorts of benauwdheidsklachten hebben. In deze gevallen kunt u NIET naar de praktijk komen maar neemt u telefonisch contact met ons op voor overleg. 

We zijn bereikbaar via de e-mail en de telefoon. Vindt u geen gehoor spreekt u dan alstublieft in dan bellen wij u terug zodra we in de gelegenheid zijn.

Marieke, Marion en Marjon

Fysiotherapie Optima Vita

Teylingerlaan 17a 

2171CB Sassenheim

0252 222366

06 20402576

info@optima-vita.nl

gallery/veilig-naar-de-fysiotherapeut corona

Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen Fysiotherapie 2019

Ook in 2019 kan fysiotherapie net als in voorgaande jaren vergoed worden vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering. 

Voor volwassenen ( vanaf 18 jaar) is de vergoeding vanuit de basisverzekering echter beperkt. Alleen de behandelingen die nodig zijn na bijvoorbeeld een operatie of bij bepaalde chronische aandoeningen kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de basisverzekering. De aandoening moet dan wel voorkomen op de “ chronische lijst”. Vergoeding uit de basisverzekering is pas mogelijk vanaf de 21ste behandeling. Voor de eerste 20 behandelingen kunt u zich aanvullend verzekeren of u kunt het zelf betalen. Onze tarieven vindt u onderaan deze pagina. Bij vergoeding vanuit de basisverzekering geldt een eigen risico per jaar. Als u in het lopende kalenderjaar nog geen medische kosten heeft gehad zou het kunnen dat de fysiotherapeutische behandelingen die vergoed worden vanuit de basisverzekering eerst ten laste gaan van uw eigen risico. In 2018 varieert dit eigen risico van €385 tot €885, dit is afhankelijk van welke basisverzekering u heeft afgesloten.

Een goede aanvullende verzekering -waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen- kan dus een aanrader zijn als u verwacht regelmatig fysiotherapie nodig te hebben. Maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen de behandelingen zelf te betalen. Als de behandelingen bekostigd worden door uzelf of vanuit de aanvullende verzekering geldt het eigen risico niet! 

Fysiotherapie / oefentherapie bij artrose aan heup of knie wordt vanaf 1 januari 2018 vanuit de basisverzekering vergoed. Het gaat hier om 12 behandelingen voor een periode van 12 maanden ongeacht het aangedane gewricht (heup /knie) en ongeacht de aangedane zijde (links/rechts). Omdat de 12 behandelingen uit de basisverzekering worden vergoed, vallen ze daarmee ook onder het eigen risico van de verzekerde. Mochten 12 behandelingen niet toereikend zijn dan mag er worden doorbehandeld op uw aanvullende verzekering.  Behandelingen dienen altijd in eerste instantie uit de basisverzekering gedeclareerd te worden.  Bij deze indicatie vragen wij u om een verwijsbrief van de arts.Voor kinderen (tot 18 jaar) worden de eerste 18 behandelingen per aandoening vergoed uit de basisverzekering. Als er meer behandelingen nodig zijn kunnen deze vergoed worden uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits deze is afgesloten. Is er bij kinderen sprake van een aandoening die voorkomt op de chronische lijst dan worden alle behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Kinderen hebben geen  eigen risico bij gebruik van de basisverzekering.

Voor manuele therapie, psychosomatische fysiotherapie en kinderfysiotherapie gelden andere tarieven. Deze worden ook (soms gelimiteerd of alleen na verwijzing) vergoed door de basisverzekering of de aanvullende verzekering. Hierbij gelden verder dezelfde regels en voorwaarden als bij algemene fysiotherapie.

Meer informatie over wanneer fysiotherapie onder de basisverzekering of

onder uw aanvullende verzekering valt kunt u lezen op www.de

fysiotherapeut.com of www.zorgvergoeding.com of opvragen bij uw eigen zorgverzekering.

Optima Vita heeft met alle belangrijke zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten, waardoor wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraars onze verrichtingen kunnen declareren waar u voor verzekerd bent. De tarieven die dan worden gehanteerd zijn overeengekomen met de betreffende zorgverzekeraars. Desgewenst kunt u bij de zorgverzekeraar of bij ons de gehanteerde tarieven opvragen. 

 Als u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie of oedeemfysiotherapie, dan krijgt u van ons de factuur en dan gelden de onderstaande praktijktarieven.

Tarieven Fysiotherapie Optima Vita 2019

Reguliere zitting fysiotherapie

Zitting psychosomatische fysiotherapie

Zitting kinderfysiotherapie

Zitting oedeemtherapie

Toeslag behandeling aan huis

Toeslag behandeling in inrichting

Screening bij " Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)"

Intake / onderzoek na screening

Intake / onderzoek na verwijzing

Eenmalig consult aangevraagd door de arts

Niet nagekomen afspraak (afgezegd < 24 uur)

Lange zitting bij complexe problematiek

Telefonisch consult als onderdeel van de behandelserie

Emailconsult als onderdeel van een behandelserie

Eenvoudige korte rapporten

Gecompliceerde lange rapporten

Uurtarief voor kennisoverdracht (het geven van presentatie, cursus of  workshop)

€ 35,00

€ 46,00

€ 46,00

€ 46,00

€ 12,50

€ 7,50

€ 15,00

€ 31,00

€ 46,00

€ 62,00

€ 22,50

€ 46,00

€ 12,50

€ 12,50

€ 31,00

€ 62,00

€ 77,50