Psychosomatische fysiotherapie

Let op: psychosomatische fysiotherapie specifiek met verwijzing van huisarts of specialist vindt plaats in vestiging Sassenheim aan de Teylingerlaan.

Spanningsklachten kunnen zowel lichamelijk als geestelijk van aard zijn. Als de lichamelijke klachten verband houden met geestelijke overbelasting (stress) spreken we van spanningsklachten, ook wel psychosomatische klachten genoemd. Het evenwicht tussen spanning en ontspanning kan verstoord zijn door bepaalde levensomstandigheden als werkdruk, conflicten of emotionele gebeurtenissen. Er ontstaat een verstoord evenwicht tussen spanning en ontspanning, tussen belasting en belastbaarheid. De samenhang tussen lichamelijke en psychische overbelasting is niet altijd even duidelijk aan te geven. De lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond, maar hebben bij medisch onderzoek geen duidelijke oorzaak opgeleverd. Men spreekt ook wel van onbegrepen lichamelijke klachten.

Spanningsklachten kunnen zich uiten in:

 • Vermoeidheid
 • Gespannen spieren
 • Benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen
 • Duizeligheid
 • Gespannen gevoel
 • Tintelingen in armen en benen
 • Slaapstoornissen
 • Spanningsklachten uiten zich niet alleen lichamelijk, er kunnen ook psychische klachten ontstaan:
 • Lusteloosheid
 • Prikkelbaarheid, gejaagd gevoel
 • Somberheid
 • Angstgevoelens, onzekerheid
 • Piekeren, concentratieverlies
 • Overmatig eten, roken, alcohol of koffie gebruik

Wat is er aan te doen?

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut leert je de stressreacties beter te begrijpen en waar mogelijk gunstig te be├»nvloeden. De fysiotherapeut begeleidt je in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning, tussen belasting en belastbaarheid. Er wordt gestart met een gesprek met als doel jouzelf met jouw klachten beter te begrijpen, dit gesprek is dan ook zowel op de lichamelijke als op de psychische klachten gericht. Er  wordt een klachtenlijst afgenomen. Afhankelijk van je hulpvraag, het gesprek en onderzoek wordt er samen een therapieplan opgemaakt. Er wordt een actieve inzet van je verwacht. 

De therapie kan bestaan uit:

 • Aanleren van ontspanningsoefeningen
 • Lichaamsbewustwordingsoefeningen
 • Adem therapeutische oefeningen
 • Begeleidende gesprekken ter ondersteuning
 • Inzicht krijgen tussen oorzaak en gevolg
 • Houdings en bewegingsadviezen / oefeningen

Je leert invloed te krijgen op je gezondheid, zodat je na de therapie beter in staat zult zijn je klachten aan te pakken.

Zie voor meer info de website van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie Volgens Psychosomatiek.