Onze visie en werkwijze

Fysiotherapie Optima Vita streeft er naar patiënten die verwezen worden of zich aanmelden via DTF zo snel en (kosten)effectief mogelijk te behandelen. De hulpvraag van de patiënt is hierbij altijd leidend. De doelstelling is dat de patiënt zo snel mogelijk wordt behandeld en terecht komt bij de therapeut met de juiste kennis.

De fysiotherapeut en de specialisaties
Fysiotherapie Optima Vita heeft naast algemene fysiotherapie ook een aantal specialisaties in huis, te weten manuele therapie, psychosomatische fysiotherapie, en oedeemtherapie. Dit zijn de officieel erkende specialisaties van onze beroepsvereniging, het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Deze specialisten hebben niet alleen op een bepaald gebied meer kennis opgebouwd, maar kunnen ook bij bepaalde indicatiecodes hogere tarieven in rekening brengen dan de fysiotherapeut en zodoende meer tijd inplannen als dat nodig is. De behandeling per sessie is dus duurder, maar het kan zijn dat er minder sessies nodig zijn, waardoor het (kosten)effectiever is.

Scholing en affiniteit
Alle fysiotherapeuten zijn verplicht zich te scholen. Er moeten voldoende accreditatiepunten behaald worden voor de registratie in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van de KNGF.  Alle therapeuten van Fysiotherapie Optima Vita hebben zich op diverse gebieden geschoold en staan geregistreerd in het CKR. Gebieden waarop nascholing is gevolgd zijn onder andere ontspanningstherapie, gedragsgeoriënteerde benadering van de chronische pijn patiënt, duizeligheid (cervicogeen en BPPD), schouderklachten, rugklachten, bekkenproblematiek, reumatische aandoeningen, hardloopblessures, training van ouderen, valpreventie, dry needling, mindfulness, haptonomie en leefstijlcoaching. Elke therapeut heeft vaak een bepaalde affiniteit met een bepaalde doelgroep,  zoals  ouderen, sporters, patiënten met chronische pijnklachten,  psychiatrie, bekkenproblematiek, duizeligheid of neurologische aandoeningen.

Dry needling is een vrij nieuwe methode. Deze behandelmethode is in 2007 door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie opgenomen in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut. Het wordt toegepast voor de behandeling van chronische pijn en pijn en stijfheid van de spieren (myofasciale problemen). Met gebruik van acupunctuurnaalden worden de zogenaamde trigger-points ontspannen.

Eén loket
Fysiotherapie Optima Vita neemt nieuwe aanmeldingen bij voorkeur aan via één loket. Voor de meeste diagnoses wordt de algemeen fysiotherapeut ingeschakeld. Bepaalde verwijsdiagnoses zullen gelijk bij de specialist ingepland worden. 

De therapeuten van Fysiotherapie Optima Vita
Alle therapeuten werkzaam bij Fysiotherapie Optima Vita hebben hun meerwaarde. Dit kan zijn door hun specialisaties, de eigen ervaringen, de cursussen die gevolgd zijn, maar ook de beschikbaarheid op zichzelf.  Er is sprake van onderlinge waardering voor de collega’s, er wordt intercollegiaal overlegd en men maakt gebruik van de kennis en kunde van collega-therapeuten. De hulpvraag van de patiënt is hierbij leidend. Als er sprake is van een afwijkend beloop –geen verbetering of verandering na drie à vier behandelingen- wordt er gebruik gemaakt van intern overleg en/of doorverwezen naar de daartoe meest geëigende therapeut. Ook kan na overleg met de huisarts extern doorverwezen worden. Voorbeelden hiervan zijn de orthopedisch arts, de bekkentherapeut of de podotherapeut.